YANGIN SİGORTASI

YANGIN SİGORTASI

Yangın Sigorta Poliçesi ile yangın, yıldırım ve infilâk teminatlarıyla birlikte aşağıdaki tehlikeler de isteğe bağlı olarak poliçede yer alan limitler ve koşullar dahilinde teminat altına alınır.

 • Bir yangın yüzünden veya yıldırım düşmesi ile ya da bir patlama sonucu ortaya çıkan hasarlar
 • Bir yangının neden olduğu patlamalar, yüksek ısıdan kaynaklanan zararlar, duman basması ve aşırı buharın yarattığı tehlikeler yüzünden ortaya çıkan zararlar
 • Çıkan yangını söndürürken ve soğuturken yapılan çalışmalar sırasında meydana gelen zararlar

Neticede yangın sigortası, konut olsun, bir işyeri olsun, özel ya da ticari amaçla kullanılan herhangi bir binanın, gerek kendisinin gerekse içinde bulunan eşya, makine, tesisat ve her türlü donanımının, çıkan bir yangında zarar görmesi dumunda, zararların karşılanması amacı ile yapılan bir sigorta şeklidir.

KİMLER YAPTIRABİLİR, KAPSAMI NELERDİR?

İş yerlerindeki mallardan eşyaya, elektronik cihazlardan makinelere, müşterilerinizden çalışanlarınıza kadar tüm taşınır ve taşınmazlarınız İkizler Sigorta’nın en ekonomik çözümle size sunduğu işyeri paket sigortası ürünüyle güvence altında.

US Sigorta’nın işyeri paket sigortası ile teminat altına alınan yerler; satış yerleri, atölyeler, depolar, fabrikalar, imalathaneler, ambar ve ardiyeler ve özellik arz eden mekanlardır

YANGIN SİGORTASI EK TEMİNATLARI

 • Deprem ve Yanardağ Püskürmesi
 • Duman
 • Yer Kayması
 • Kar Ağırlığı
 • Kara Taşıtları Çarpması
 • Hava Taşıtları Çarpması
 • Enkaz Kaldırma
 • Grev-Lokavt-Kargaşalık ve Halk Hareketleri
 • Terör
 • Kötü Niyetli Hareketler
 • Hırsızlık
 • Yangın Mali Sorumluluk
 • Cam Kırılması
Gönderiliyor

KVKK Sözleşmesi

Bu site, Bulut Web Site Logo Web Tasarım Sistemi kullanmaktadır.
Canlı Yardım