KASKO SİGORTASI

KASKO SİGORTASI

KASKO SİGORTASI

Poliçede belirtilmeleri koşuluyla, araç standardının dışında yer alan her türlü aksesuar ve ses, iletişim, görüntü cihazları da sigorta kapsamı içindedir. Bununla beraber kapsam altında olan durumlar aşağıdaki gibidir.

* Sigortalının veya aracı kullanan kişinin iradesi dışında, ani ve harici etkiler sonucunda, sigortalı aracın devrilmesi, düşmesi, yuvarlanması, sabit ve hareketli bir cismin çarpması veya böyle bir cisme çarpma gibi kazalar sonucu oluşan hasar ve kayıplar.

* Üçüncü şahısların, kötü niyet ve muziplikleri sonucu oluşan hasarlar.

* Sigortalı aracın çalınması ve çalınmaya teşebbüs sonucunda meydana gelen hasar ve kayıplar.

* Sigortalı aracın yanması sonucu oluşan hasar. Bunların dışında; yukarıda belirtilen teminatlara ilave olarak, aşağıdaki teminatlar da police kapsamındadır.

* İhtiyari Mali Mesuliyet: Karayolları Trafik Kanununa ve genel hükümlere göre aracın işletenine düşen hukuki sorumluluk, karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası limitlerini aşıyor ise, bunun üzerinde kalan kısım için poliçede verilen ihtiyari limitler dahilinde teminata ilave verilmiştir.

* Ferdi Kaza: Kaza neticesinde araçtaki kişilerin bedeni zararlarına karşı teminat verilmiştir. (Ölüm, yaralanma, tedavi giderleri gibi) .

Gönderiliyor

KVKK Sözleşmesi

Bu site, Bulut Web Site Logo Web Tasarım Sistemi kullanmaktadır.
Canlı Yardım